AES Engineering Vietnam

Bộ điều khiển tự động PLC

Bộ điều khiển PLC của hãng Allen-Bradley, hoạt động ổn định đáp ứng các yêu cầu của điều khiển tự động hệ thống xử lý nước thải và rất bền