AES Engineering Vietnam

Công Ty TNHH Kỹ Thuật AES Việt Nam

  • Công Ty TNHH Kỹ Thuật AES Việt Nam (AES Engineering Vietnam) là công ty kế thừa kỹ thuật và kinh nghiệm trên 10 năm từ tập đoàn năng lượng AES Hòa Kỳ, về lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, cơ chế phát triển sạch CDM, xử lý nước thải công nghệ sinh học kỵ khí thu hồi khí biogas và phát triển năng lượng thay thế.
  • Công Ty TNHH Kỹ Thuật AES Việt Nam nhận thiết kế, vận hành hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học kỵ khí bể UASB, thu hồi khí biogas làm nhiên liệu cho lò sấy hoặc phát điện.
  • Công Ty TNHH Kỹ Thuật AES Việt Nam nhận hiết kế, thi công, vận hành hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học kỵ khí, bằng hệ thống hồ xử lý ALD do công ty AES đúc rút kinh nghiệm từ thực tế vận hành bể UASB và hệ thống hồ CIGAR.
  • Công Ty TNHH Kỹ Thuật AES Việt Nam nhận phục hồi, sửa chữa, tư vấn, đào tạo vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ kỵ khí bể UASB, chuyên sâu hệ thống do Global Water Engineering thiết kế.
  • Công Ty TNHH Kỹ Thuật AES Việt Nam đã hợp tác sản xuất các sản phẩm vật liệu nhựa, composit, khung tranh, phào nẹp chỉ dùng cho trang trí nội thất…
  • Công Ty TNHH Kỹ Thuật AES Việt Nam có kinh doanh máy móc thiết bị, lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, xây dựng, môi trường…