AES Engineering Vietnam

Công nghệ UASB

Phục hồi hệ thống UASB – Thu hồi khí biogas và sử dụng cho lò sấy.

Đã xây dựng và vận hành 5 dự án tại Việt Nam gần 10 năm. Phục hồi hệ thống UASB của các nhà máy tương tự.

Nước thải từ nhà máy theo kênh dẫn đến bể lắng cát. Trước khi vào bể lắng, nước thải qua thiết bị lọc rác (S106), được cài đặt tự động. Nước vào bể lắng sẽ được loại bỏ các chất rắn lắng, chủ yếu là cát, bùn đất từ rửa củ và một số bã, bọt nổi. Hai bể lắng cát S104A/B được sử dụng luân phiên để dễ dàng nạo vét bùn đất, đảm bảo hệ thống vẫn đang hoạt động bình thường. Sau khi nước thải chảy vào bể điều hòa B101, nơi mà quá trình thủy phân, axit hóa sinh học diễn ra, kết quả là hình thành các axit hữu cơ, gây ra sự giảm pH. Nước thải trong bể này được khuấy trộn bằng máy khuấy chìm (A101).

Từ khu vực bể điều hòa, nước thải đã được axit hóa và được bơm lên bể B105 bằng bơm P100 để trộn với nước hồi về từ nóc bể methane D101.

Từ bể B105 nước thải được bơm P101, bơm đến đáy bể methane. Nước thải có tính axit (pH thấp) phải được trung hòa bằng xút. Trung hòa này là đặc biệt quan trọng trong giai đoạn khởi động và tháng đầu tiên hoạt động. Sau đó nó sẽ được tăng lên nhờ pH của dòng hồi về. Độ pH trong đường ống cấp vào được đo và được kiểm soát tự động để đạt giá trị trong khoảng cho phép. Để thêm xút vào hệ thống dùng bộ thiết bị đo cấp định lượng tự động, qua bộ trộn A102.Điểm đặt của NaOH và kiểm soát liều lượng được bảo vệ và nếu cần thiết phù hợp theo định kỳ, (khoảng thời gian định sẵn) và từng bước theo độ pH trong bể phản ứng metan (đo đầu hồi về và cấp vào). Hệ thống này cho phép giảm thiểu NaOH tiêu thụ trong khi bảo vệ các hoạt động tốt của bể phản ứng metan. Trong trường hợp hệ thống pH này không thể giữ được độ pH của bể phản ứng metan trong một phạm vi định trước, sẽ dẫn đến máy bơm cấp nước thải sẽ tự động dừng lại sau một thời gian định sẵn, trong trường hợp này máy bơm xút NaOH cũng sẽ tự động dừng lại. Sự can thiệp của người vận hành là cần thiết để xác định và loại bỏ nguyên nhân của vấn đề trước khi hệ thống được đưa trở lại hoạt động tự động.

Nước thải được bơm vào bể phản ứng metan D101 thông qua một hệ thống phân phối chảy đến đáy của bể phản ứng. Bể methane là loại bể bùn kỵ khí dòng chảy ngược (UASB). Phía trên nóc có hệ thống phân tách 3 pha để tách bùn, khí và nước. Một phần nước thải đã qua xử lý được quay lại bể trung gian để trộn lẫn với nước thải chưa xử lý và được tiếp tục bơm vào bể xử lý. Một phần được dẫn ra hồ sinh học để tiếp tục xử lý hiếu khí. Biogas được thu hồi từ nóc bể dẫn tới lò đốt để cung cấp nhiệt sấy tinh bột sắn. Phục hồi hệ thống UASB.

Bể Equalization và UASB

 

UASB